Yamaha Autolube

Yamaha Autolube

Det verkar mer eller mindre standard att folk i vårt avlånga land kopplar bort oljepumpen på sina Japanska 50cc veteranare. Och visst i vissa fall är det säkert rätt väg att gå men flera gånger verkar argumenten svaga och man kan ana att man inte ser alla fördelar med systemet. Att slippa kladd med att blanda tvåtaktsolja i tanken är en fördel men långt ifrån den enda. Våra kära japanska ingenjörer har faktiskt tänkt längre än så och det visar sig att systemet designades främst för att lösa ett helt annat problem.

Autolube

Vi kommer titta närmare på Autolube från Yamaha som lanserades redan 1964. Enligt Yamaha själva var dom först ut med att förse serietillverkade tvåtaktsmotorer med ett system som doserar mängden tvåtaktsolja på ett effektivare sätt. Men principen är densamma för liknande system som satt på bl.a. Honda och Suzuki.

Notera att vi kommer använda termen motor nedan. Och med det menar vi vevparti, cylinder, kolv ja ni fattar, se bild ovan. Det har alltså ingenting med oljan i växellådan att göra.

Autolube - Egenskaper och fördelar

Nedanstående lista är tagen från; Yamaha - Autolube manual

 1. Utmärkt smörjning
 2. Bättre oljeekonomi
 3. Färre avlagringar och mindre sot
 4. Mindre rök
 5. Förbättrad prestanda
 6. Enklare att tanka

Innan Autolube fanns så rekommenderade Yamaha att man skulle blanda olja i bensinen med förhållandet 20:1 (5%). Men varför just 5%? Och är det verkligen så att motorn behöver samma procent olja under alla förhållanden? Svaret är nej. Det behöver den inte.
Det rekommenderade förhållande på 5% är en grov kompromiss. Skall man optimera mängden olja så kan inte förhållandet vara statiskt.

Exempel: En motor kan ha ett behov av blandningsförhållande 120:1 på tomgång och behöver ända upp till 16:1 under hög belastning. – Yamaha

Ovanstående citat talar sitt tydliga språk. Och 20:1 är således en mycket grov kompromiss. Kompromissen bygger på att motorn skall få tillräckligt mycket olja vid vid max RPM och full gas. Detta leder att mycket olja går förlorad. Förutom att man kastar pengar i sjön så har det andra uppenbara konsekvenser såsom att det skapar onödigt mycket oförbränd olja i systemet. Vilket i sin tur leder till avlagringar, sot och att man släpper ut mer föroreningar

Testet som Yamaha gjorde visar följande

 • 120:1 Tomgång
 • 80:1 – 60:1 Lagom vid 40 - 60 km/h med trotteln 1/5 – 1/4 öppen.
 • 18:1 Max RPM och trotteln helt öppen

Den geniala filosofin bakom.

Som vi nämnde tidigare så blir ju andelen olja statisk om man blandar oljan med bränslet i tanken. Mängden olja motorn får är då direkt kopplad till mängden bränsle som kommer in d.v.s hur mycket du vrider på gasen. Det finns alltså en (1) faktor som bestämmer andelen olja motorn faktiskt kommer få.

Autolube har däremot två faktorer att arbeta emot.

Den första faktorn är hur mycket man vrider på gasen.
Gaswiren på ett sådant här system har en förgrening på sig och utifrån den så går en wire vidare till förgasaren/trotteln och den andra till oljepumpen. Man påverkar alltså pumpen genom att vrida på gasen.

Den andra faktorn då, vad är det? Jo, pumpen har ett drev in i motorn och det är med hjälp av detta man kan få pumpen att faktiskt pumpa olja.

Ju högre varvtal, ju snabbare snurrar drevet och ju mer olja kommer pumpen att pumpa. Självklart säger ni;
– Den andra faktorn är alltså motorns varvtal.

Det är det som är så genialt. Att dessa två faktorer samspelar för att motorn skall få korrekt mängd olja. Låt oss kolla lite på exemplet nedan så vi enklare kan resonera kring varför detta är så viktigt.

Exempel, klassiska tvåtaktsproblematiken

 1. Man kommer körandes på en lång plan raksträcka som övergår till att slutta uppåt. Motorn går på ett behagligt varvtal med lagom hemlängtan.
 2. Motorn arbetar hårt i uppförsbacken och man kör på full gas, trotteln helt öppen. Nu får motorn i sig en stor mängd bränsle och olja.
 3. När man börjar nå toppen av backen så pressas motorn hårt. Den får helt klart arbeta för att inte tappa för mycket fart. Här funkar 20:1 förhållandet bra eftersom det just är anpassat för väldigt hög belastning.
 4. När det börjar slutta nerför så släpper man gasen. Motorn går fortfarande på högt varvtal och värmeutvecklingen från uppförsbacken finns kvar.
  Nu börjar det bli intressant och vi stannar upp här tankemässigt för att resonera lite.

  20:1 - Olja blandad i bränslet
  Kom nu ihåg att oljan kommer med bränslet så när man släpper gasen så innebär det att motorn får i sig mindre bränsle/olja. I värsta fall får den inget bränsle alls. Och risken för skador på motorn är stor.
  Du som är en erfaren tvåtaktsförare känner naturligtvis till detta och fortsätter ge motorn bränsle även i nedförsbacken. Detta är bara ett pedagogiskt exempel.

  Autolube - Variabel mängd olja baserat på trottelposition och RPM
  När du släpper på gasen nu så innebär det att motorn får mindre bränsle. Motorn går fortfarande på högt varvtal. Men eftersom pumpen även arbetar mot den här faktorn (varvtalet) oberoende av läget på trotteln så kommer pumpen fortsätta att förse cylinderväggarna med den olja som behövs. Och detta i ett förhållande som matchar faktiska varvtalet. Motorn kommer alltså få den skyddande film av olja som den behöver trots att du stryper tillförseln av bränsle.

Justering av mängden olja

På Yamahas Autolube kan man justera mängden olja. Det är inte alla system man kan det på. Det görs med hjälp av shims, små tunna brickor, på 0,1 mm som man trär på en axel. På så vis förlänger man slaget och detta resulterar i att mer olja kommer att passera varje gång den öppnar upp. Spelet mäts upp med bladmått och man får konsultera servicemanualen för exakta mått. Men vanligt spel på våra 50cc maskiner med Autolube skall ligga på 0,20 - 0,25 mm (FT1, Chappy, FS1). Konsultera gärna en manual innan ni börjar pilla, principen är samma för alla.

Driftsäkerhet

Jag tycker man ser ovanligt ofta uttalanden om att man skall plocka bort oljepumpen på grund av att den kan sluta fungera när som helst. Jag skulle säga att oljepumpen är i regel väldigt pålitlig. Det är en simplistisk konstruktion som sällan bara slutar att fungera. Men den behöver givetvis kollas till lite då och då för rutinmässigt underhåll men allt detta brukar stå i servicemanualen. Ungefär som att man måste pumpa däcken 😉