Mikuni - Huvudmunstycken och storlekar

Mikuni - Huvudmunstycken och storlekar

Vad betyder siffrorna på Mikunimunstycken? Och varför blir det snabbt missförstånd och dålig stämning när Suzukiförare snackar bestyckning med de som åker Yamaha, trots att båda har Mikuniförgasare?

Den här artikeln inriktar sig bara på Mikuni originalmunstycken och inte eftermarknadsprodukter. Skall ni bestycka och vill göra livet enklare, köp original Mikuni.

Huvudmunstycken

Mikuni har flera typer av munstycken i sitt sortiment men jag fokuserar på nedanstående då det är dessa jag själv stöter på när jag skruvar gammal 50cc Japan.

4/042 "Large Hex"

Den här typen stöter man ofta på om någon bytt till en större Mikuniförgasare på Yamaha DT50MX och Honda MT5/MB5. (Standard satt det Teikei på DT50MX och Keihin på MT/MB).

Längd, totalt Bredd, skalle Bredd, gänga Storlekar
11,5mm 6mm 5,2mm 50 - 200 i steg om 5
200 - 500 i steg om 10
500 - 640 i steg om 20

M10/14 "Small Hex"

Sitter standard på bl.a. Chappy och FS1.

Längd, totalt Bredd, skalle Bredd, gänga Storlekar
8mm 6mm 5,2mm 40 - 200 i steg om 5

N100.604 "Large Round"

Sitter standard på b.la. äldre Suzuki 50cc såsom K50, RV50, MT50 etc.

Förutom Mikunistämpeln samt storlek så är det även ett R instansat vilket står för "Reverse" och är en hänvisning till hur flödet är kalkylerat.

Det här munstycket går att byta ut mot Mikunis s.k. "Small Round" N102.221.

Längd, totalt Bredd, skalle Bredd, gänga Storlekar
9mm 8mm 4,9mm 50 - 200 i steg om 2,5
200 - 215 i steg om 5
215 - 240 i steg om 10

För enkelhets skull kallar vi hädanefter 4/042 och M10/14 för HEX och N100.604 för ROUND.

Storlekarna och flöde

Gemensamt för samtliga Mikunis munstycken är att storleken anges i flöde.

Flöde = Mängden (cc = kubikcentimeter) bensin, släppt från 50cm höjd, som passerar under en minut.

Faktorerna som bestämmer ett flöde är mer än diametern på hålet. Det är även längden på själva loppet, utformningen innan och efter hålet. Ja i stort sett hela designen av munstycket.

Se upp, flödet mäts på olika vis beroende på typ av munstycke!

Mikunis storlekar är alltså inte samma. Utan skiljer sig mellan HEX och ROUND. I korthet så motsvarar storlek #115 i en "Suzukiförgasare" #155 på en Chappy/FS1.

Så här mäts flödet för de olika typerna

HEX - 4/042 och M10/14

Anger flöde i motsatt riktning

Mikuni uppger här mängden bränsle som passerar i motsatt riktning. D.v.s. man låter bränslet passera från den gängade delen av munstycket.
Storlek #150 berättar alltså inte hur mycket bränsle som faktiskt kan passera i den riktning som bränslet tar under drift.

ROUND - N100.604

Anger flöde i bägge riktningar

Mikuni uppger även här ett flöde men i det här fallet skall det vara lika i bägge riktningar. I Mikunitermer kallas detta för Reverse och därav stämpeln R.
Storlek #150 berättar här att 150cc (15cl) bränsle kan passera på en minut om man häller det från 50cm höjd. Och det spelar ingen roll vilket håll ni låter bränslet passera.

Storlek och korrelation: HEX vs. ROUND

Siffrorna i tabellen nedan kommer från Mikuni själva och är tagen från deras Main Jet Tuning Calculator.

ROUND - N100.604 HEX - 4/042 & M10/14
115 155
120 170
125 185
130 200
135 220
140 240
145 260
150 290
155 310
160 330
165 370
170 410
175 430
180 450
185 480
190 500
195 530
200 560

Om någon har klurat ut en formel för att översätta ovanstående tabell så får ni gärna höra av er till mig.

Identifiera äkta Mikuni munstycken

Mikuni märker alltid sina munstycken med sin stämpel. Tyvärr har en del kopior börjat märka sina produkter med Mikunistämpeln vilket ställer till det hela ytterligare. Fråga därför alltid återförsäljaren om det är äkta vara.

stamp
triple-stamp
Här ser man tydligt stämpeln på samtliga tre typer. På "Large round" ser man även R som står för "Reverse".

Övrigt

main-jets
Munstycken från Mikunis produktkatalog
mikuni_carb_tuner
Mikuni Pocket Tuner - Main Jet Tuning Calculator